Bilgilendirme

TÜRKİYEDE ARACINIZI KİMSEYE VERMEYİN!
Kanuna göre ruhsat sahibin Araçta bulunması gerekiyor!

Yabancı plakalı araçları kimlerin kullanabileceği konusunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/9’uncu maddesi ve ilgili yönetmelikte şu bilgilere yer veriliyor;

Yabancı plakalı araçları Türkiye’de yalnızca araç sahibi ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan (Yurdışında yaşayan)

❌Ruhsatta ismi geçen Araç sahibinin eşi,(Resmi evli olmak şartıyla) Anne Babası ve Çocukları kullanabilir. ❌

-Bunun dışında ancak, yolculuk süresince araç sahibinin de taşıtta bulunması kaydıyla başkaları tarafından kullanılmasına izin verilir.

Bu araçların sahipleri vekaletname vererek taşıtlarını Türkiyede ikamet eden başkasının kullanımına bırakamazlar!

Eğer bu şartlara uymazsanız 5.200 TL Ceza ödeyerek Aracınız Trafikten men edilir ve 7 gün içinde Aracınızla Türkiye’yi terketmek zorunda kalırsınız.

Leave a Reply